Impulse.bg

Дейността на Impulse.bg е изцяло съобразена със Закона за защита на личните данни (КЗЛД). По смисъла на неговите клаузи, данните на всеки клиент (в т.ч. имейл, име, адрес и всякаква друга лична информация, споделена със сайта при осъществяването на покупки) биха могли да бъдат изтрити във всеки един момент по желание и изискване на клиента. За да предприемем тази стъпка от Ваше име, свържете се с нас на [email protected]